Master of Business Administration

OM UDDANNELSEN

MÅLGRUPPE

Uanset om du vil være topleder, eller om du ønsker at være den bedste til det du laver nu, så er en akkrediteret MBA fra Aalborg Universitet det rette valg, hvis du vil styrke din faglighed som leder. 

MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet er en anerkendt og praktisk orienteret lederuddannelse på masterniveau, med en erhvervsøkonomisk profil, der henvender sig til ledere og kommende ledere, inden for både den private og offentlige sektor. 

Du har som minimum 2 års relevant erhvervserfaring samt en relevant akademisk baggrund. Hvis du kan dokumentere den fornødne viden, men ikke opfylder de formelle optagelseskrav, kan du søge om dispensation.

Du vil på uddannelsen blive præsenteret for anvendelsesorienterede og teoretiske tilgange til problemløsning inden for ledelse, økonomi, marketing, strategi mm., og du vil lære at omsætte viden til nytænkning og innovation.

MBA

Undervisning

MBA-uddannelsen tager som andre uddannelser på Aalborg Universitet udgangspunkt i tværfaglighed og problembaseret læring. 

AAU er et foregangsuniversitet på dette område og er kendt som et innovativt universitet med gode forbindelser til erhvervslivet.

Uddannelsens undervisere og fagansvarlige er alle blandt Aalborg Universitets fremmeste indenfor deres respektive fagområder. 

Studiet består af fire semestre på deltid, der er tilrettelagt som en kombination af fremmødeundervisning, gruppearbejde på undervisningsdage og forberedelse hjemme.

Der er studiestart d. 10. februar 2021, og studiet er opbygget af en række seminarer og mellemliggende studieperioder.

Hvert seminar ligger typisk fra onsdag eftermiddag til fredag aften.

Problembaseret Læring (PBL)

Alle seminaransvarlige og projektvejledere på uddannelsen anvender problembaseret læring (PBL) som pædagogisk princip for undervisning og vejledning. Den problembaserede tilgang går igen i undervisningen, opgaver mellem seminarerne og i semesterprojekterne.

I samspillet mellem dialogbaseret fagundervisning, selvstændige opgaver og problemorienteret projektarbejde udvikles din faglige indsigt samt evnen til at arbejde tværfagligt og problemorienteret med en relevant problemstilling i en privat eller offentlig virksomhed.

Undervisningens tilrettelæggelse

MBA-uddannelsen er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer i løbet af et semester. Mellem seminarerne har du tid til at læse pensum, og underviserne stiller opgaver, som skal løses til næste gang.

I løbet af semestret udarbejder du desuden et problemorienteret projekt, som tager udgangspunkt i en virkelig problemstilling i din egen virksomhed eller en anden virksomhed.

Vi planlægger altid datoerne for hvert enkelt MBA-hold i god tid, således at du allerede inden du starter kender alle undervisningsdatoer for hele dit forløb. 

Sprog

Der undervises på dansk på MBA-uddannelsen.

Al undervisning baserer sig på national og international forskningslitteratur, og du vil derfor opleve at skulle læse litteratur på engelsk til de enkelte seminarer på uddannelsen.

Opgaver og projekter på uddannelsen skrives på dansk.

MBA

Akkreditering

En MBA fra Aalborg Universitet er en international anerkendt uddannelse.

Aalborg Universitets MBA-uddannelse er akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som akkrediterer uddannelser på de danske universiteter.
Det sker ved, at der foretages en faglig vurdering af en uddannelses kvalitet og relevans. Akkrediteringssystemet er med til at sikre at uddannelserne har en ensartet og høj kvalitet, som lever op til nationale og internationale standarder.

MBA

FAKTA

  • Uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannelse, som gennemføres sideløbende med dit arbejde.
  • Næste studiestart: Februar 2022
  • 60 ECTS
  • Du må påregne, at studiet kræver en betydelig arbejdsindsats, og du kan forvente ambitiøse og motiverede medstuderende.
  • Prisen for MBA-uddannelsen er 189.000 kr. (momsfrit), som opkræves i 4 rater á 47.250 kr. pr. semester.

  • Dertil kommer dine udgifter til forplejning, som er obligatorisk, samt bøger og evt. overnatning. Vi anbefaler, at du budgetterer med ca. 5.000 kr. til bogudgifter for hele forløbet.

  • Seminarerne finder sted på et konferencecenter centralt i Aalborg-området med mulighed for forplejning og overnatning.

  • I juni og januar afholdes der eksaminer på Aalborg Universitet.

  • 15. november 2021

  • muligt at søge fra september 2021

SPØRG OS

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, adgangskrav eller andet relateret til MBA-uddannelsen så kontakt os endelig – vi er klar til at hjælpe 🙂